BẢNG GIÁ DHL 2018

GIÁ ĐÃ BAO GỒM PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU ( CHƯA VAT 10% )

CONTACT NAME: NGUYỂN HỒNG PHONG

TEL: 0902222956

EMAIL: PHONG.CPNACHAU@GMAIL.COM